Logo Vakbond ABC

Wat doet de Vakbond ABC

Formule
De Vakbond ABC werkt met de volgende succesvolle formule.

Onafhankelijk
De Vakbond ABC dient alleen de werknemersbelangen van haar leden.

Eenvoud
De Vakbond ABC kent korte lijnen.

Afvaardiging
De afvaardiging naar kaderleden/kaderledengroepen geschiedt via verkiezingen.

Communicatie
De Vakbond ABC heeft een eigen website: www.vakbondabc.nl
De Vakbond ABC heeft een eigen e-mailadres: servicedesk@vakbondabc.nl

Besluitvorming aan de basis
De Vakbond ABC zal veelvuldig gebruik maken van ledenraadplegingen.

Open vizier
De Vakbond ABC staat open voor vernieuwing, maar gaat conflicten, waar nodig, niet uit de weg.

Geen politieke of godsdienstige binding
Kortom, de Vakbond ABC is een bond dicht bij de mensen op de werkvloer, die weet wat er onder de leden leeft, met kennis van zaken, constructief en vasthoudend.

Doel
Het belangrijkste doel van de Vakbond ABC is het opkomen voor en behartigen van de belangen van al haar leden. Onder belangenbehartiging wordt onder meer verstaan:

Collectieve belangenbehartiging
De Vakbond ABC gaat veel aandacht besteden aan collectieve belangenbehartiging. Een van de belangrijkste onderdelen hierin is de CAO. De collectieve belangenbehartiging komt ook tot uiting in bedrijfsledengroepen, kadervorming, overleg met werkgever Holland Casino. Ook bij reorganisaties, outsourcing, fusies, overnames, sociale plannen, afvloeiingsregelingen, het voeren van acties en nog véél meer komt deze behartiging tot uiting. In de collectieve belangenbehartiging heeft de bond een heel eigen aanpak. De Vakbond ABC zal er midden in staan. Dicht bij de mensen, met de neus op de problemen.

De Vakbond ABC is van en voor het casinopersoneel in de breedste zin en heeft dus maar één belang: jouw belang!

Individuele belangenbehartiging
Twee dagen per week, op dinsdag en donderdag, is er voor de leden van de Vakbond ABC een spreekuur op afspraak, waar zij terecht kunnen met vragen over CAO-toepassing, ontslagzaken, loonvorderingen, ziektewet, WAO, etc. Zelfs voor zaken als studiefinanciering, huurovereenkomsten, belasting, echtscheiding kun je bij dit spreekuur terecht. Tevens kun je telefonisch op woensdag en vrijdag terecht met je vragen. Voor spoedeisende zaken kun je altijd direct contact opnemen met de Vakbond ABC.

De Vakbond ABC zoekt samen met jou naar de juiste oplossing.

Aanmelden als nieuw lid

HET LAATSTE NIEUWS!!

Vakbond ABC

ABC staat voor Algemene Bond Casinopersoneel. De Vakbond ABC is uniek. Een bond met een eigen identiteit.

Meer »

Contributie

Contributie bedragen 2016:
Word lid van Vakbond ABC!
Online aanmelden www.vakbondabc.nl

Meer »

Twitter
Facebook
Contact

Vakbond ABC
Europalaan 24
6199 AB
Maastricht Airport

T: +31436312663
F: +31436312633

servicedesk@vakbondabc.nl

Vakbondsbestuurder:
Henk van Engelen
+31615486004

© 2019 - Vakbond ABC | Algemene Bond Casinopersoneel