Logo Vakbond ABC

Stemprocedure

Stemprocedure digitale ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord d.d. 13-06-2017 voor leden van Vakbond ABC werkzaam bij Holland Casino.

Ieder lid van Vakbond ABC ontvangt op het bij onze ledenadministratie bekende e-mail adres een info met daarbij een link naar onze digitale stembureau. De ledenraadpleging wordt ondersteund door Survey Monkey.

Ieder (betalend) lid van de vakbond ABC die werkzaam is bij Holland Casino mag eenmalig zijn stem uitbrengen via de door de Vakbond ABC verstrekte link van het digitale stembureau genaamd Surveymonkey.com. Alle andere uitgebrachte stemmen zijn ongeldig.

Leden waarvan bij ons het (juiste) e-mailadres op dit moment (nog) niet bekend is, kunnen alsnog hun stem uitbrengen door een(digitaal) stemformulier bij ons op te vragen door het sturen van een e-mail aan; servicedesk@vakbondabc.nl

Leden van Vakbond ABC die een gezinslidmaatschap hebben en beiden werkzaam zijn bij Holland Casino, kunnen beiden een stem uitbrengen.
U dient hiervoor echter twee verschillende e-mailadressen te gebruiken. Mocht u of uw partner niet over een een e-mailadres beschikken, neem dan a.u.b. telefonisch contact op met Vakbond ABC, telefoon : 043 – 6312631.

Digitaal stemmen kan alleen vanaf een privé e-mail adres. Leden waarvan ons alleen een Holland Casino e-mail adres bekend is zijn genoodzaakt een mail vanaf hun privé mailadres te sturen naar servicedesk@vakbondabc.nl met het hun naam en vestiging.

Op het digitale stemformulier staan 3 keuzemogelijkheden: voor, tegen en onthouden van stem. Het onthouden van stemmen telt alleen mee in de opkomstpercentage en heeft geen invloed op de kwantitatieve uitslag.

Digitale stemmen van leden van Vakbond ABC die abusievelijk twee keer digitaal gestemd hebben door technische storing of menselijke falen wordt de tweede digitale stem ongeldig verklaard.

De absolute meerderheid van een keuze bepaalt de einduitslag.

Het Hoofdbestuur controleert de uitgebrachte stemmen.

Indien meer dan de helft van de aanwezige kaderleden inzage van de stemmen vraagt zal deze ter inzage overhandigt worden.

De digitale ledenraadpleging is mogelijk t/m zondag 2 juli 2017.

Leden die stemgerechtigd zijn en geen stemformulier hebben ontvangen kunnen tot zondag 2 juli 18:00 uur alsnog via mail een digitaal stemformulier aanvragen bij servicedesk@vakbondabc.nl

Aanmelden als nieuw lid

HET LAATSTE NIEUWS!!


Twitter
Facebook
Contact

Vakbond ABC
Europalaan 24
6199 AB
Maastricht Airport

T: +31436312663
F: +31436312633

servicedesk@vakbondabc.nl

Vakbondsbestuurder:
Henk van Engelen
+31615486004

© 2019 - Vakbond ABC | Algemene Bond Casinopersoneel