Logo Vakbond ABC

Nieuws

Nieuwe CAO 2016-2020 is klaar

Schermafbeelding 2017-12-21 om 17.09.03

image002 resizer image008

Beste collega,

Op 20 december hebben Holland Casino en de vakbonden een bijzondere mijlpaal bereikt. De nieuwe cao 2016-2020 is klaar. Met externe hulp en de inbreng van de kaderleden van de vakbonden is een compleet nieuwe cao-tekst tot stand gekomen. Verwachting is dat we deze teksten nog voor het einde van het jaar als formele cao kunnen aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en begin januari kunnen publiceren.

Na een moeizame start begin dit jaar is het afgelopen juni gelukt om tot een onderhandelaarsakkoord te ko- men. Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om alle openstaande punten te bespreken en overeen te komen.

Bijna alle zaken zijn geregeld, maar enkele ook nog niet. Sinds het akkoord is de situatie binnen Holland Ca- sino namelijk gewijzigd, er is een steeds groter bezettingsprobleem ontstaan.

Vanaf januari 2018 zullen we de diverse Duurzame Inzetbaarheid (DI) instrumenten, zoals generatiepact, deeltijdpensioen en loopbaanbudget openzetten. Holland Casino en de bonden zullen begin 2018 gezamen- lijk een plan van aanpak maken om de huidige onderbezetting op te lossen. Hierbij gaan we kijken naar de gewenste uitbreiding van contracten en het eerder aanbieden van vaste contracten. Verder zullen we een belangstellinginventarisatie uitvoeren rondom de Vrijwillige Vertrek Regeling. Er moet namelijk wel ruimte zijn in de bezetting om dit instrument in te kunnen zetten. Vervolgens zullen we ook hierover concrete af- spraken kunnen maken.

Met dit resultaat hebben we een belangrijke stap gezet in het herstel van vertrouwen. Een mooie basis om komende jaren op verder te bouwen.

Met vriendelijke groet,

Erwin van Lambaart CEO

Ruud Bergervoet  CFO

ingang CAO regelingen per 1 januari 2018

Aanmelden als nieuw lid

HET LAATSTE NIEUWS!!


Twitter
Facebook
Contact

Vakbond ABC
Europalaan 24
6199 AB
Maastricht Airport

T: +31436312663
F: +31436312633

servicedesk@vakbondabc.nl

Vakbondsbestuurder:
Henk van Engelen
+31615486004

© 2019 - Vakbond ABC | Algemene Bond Casinopersoneel