Logo Vakbond ABC

Nieuws

Ledeninfo 14-06-2017

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat in de afgelopen paar dagen intensief is gesproken met het bestuur van Holland Casino.
Inzet van die gesprekken was het bereiken van een akkoord om de acties te beëindigen en de rust weer terug te laten keren in de organisatie.
Een akkoord dat verder recht moet doen aan al jullie inzet in de afgelopen jaren en ook zekerheid moet bieden bij een onverhoopte privatisering.

We vinden dat we daarin geslaagd zijn. Vanavond hebben we gesproken met de gezamenlijke kadergroepen over het bereikte akkoord.
Natuurlijk willen jullie daarna zo snel en volledig mogelijk informeren over het akkoord.
Daarvoor hebben we wel een definitieve tekst nodig en daar wordt nog steeds aan gewerkt.

Om de spanning niet nog verder op te laten lopen vinden jullie hieronder alvast de hoofdpunten:

· Een vijfjarige cao ingaande op 1 januari 2016 en tot 31 december 2020.
· Geen gedwongen ontslag in deze periode.
· Een sociaal plan voor vijf jaar met daarin een vrijwillig vertrekregeling, c=0,85 en geen cap.
· In 2016 een loonsverhoging van 4,5 % eenmalig, betaling per eerste volgende mogelijkheid.
· Per 1 januari 2017 een loonsverhoging van 2%.
· Per 1 januari 2018 een loonsverhoging van 2%.
· Per 1 januari 2019 en per 1 januari 2020 loonsverhogingen in lijn met de dan vastgestelde gemiddelde loonstijging conform de cijfers van het CBS.
· De RAU wordt omgebouwd naar een eindejaarsuitkering waar 2,5% standaard uitgekeerd wordt.
· Invoering generatiepact (d.w.z. oud maakt plaats voor jong), via deeltijdpensioen, gesubsidieerde deeltijdregeling, vrijwillig vertrekregeling.
· Budget voor verbetering duurzame inzetbaarheid 500 euro per jaar, per medewerker.
· Seniorenregeling voor huidige ouderen vrijwel intact ( 315 dagen) of kleine plus ( 375 dagen), voor jongere werknemers afslag maar nog steeds uitzicht op prima regeling ( 270 dagen)
· Verbetering flex-vast. Vast contract de norm, afspraken om excessen in flex-varianten te voorkomen. 25-40 uitzendkrachten komen in dienst bij Holland Casino in 2017.
· Voor wat betreft de periodieken handhaaft Holland Casino het voorstel uit het eindbod en is daarnaast bereid om nog extra tegemoet te komen.
· Pensioenen, we streven er naar in het conflict over wie de pensioenregeling uitvoert (STAP of het eigen pensioenfonds), buiten de rechtbank om, tot een duurzame oplossing te komen.

Een aantal onderwerpen zal ook nog in de komende periode uitgewerkt moeten worden.
Binnenkort ontvangen de vakbondsleden een uitgebreide tekst van het akkoord, tezamen met de stemprocedure.

Bob Bolte, Ralph Smeets FNV
Henk van Engelen ABC
Huug Brinkers De Unie

Onderhandelaarsakkoord Holland Casino zorgt voor meer rust en zekerheid

Aanmelden als nieuw lid

HET LAATSTE NIEUWS!!


Twitter
Facebook
Contact

Vakbond ABC
Europalaan 24
6199 AB
Maastricht Airport

T: +31436312663
F: +31436312633

servicedesk@vakbondabc.nl

Vakbondsbestuurder:
Henk van Engelen
+31615486004

© 2019 - Vakbond ABC | Algemene Bond Casinopersoneel