Logo Vakbond ABC

Nieuws

ABC-LEDENRAADPLEGING

19 juni 2017

ABC-LEDENRAADPLEGING

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO 2016 – 2020

Beste leden,

Afgelopen week hebben het bestuur van Holland Casino en de gezamenlijke vakbonden, na een langdurig en intensief actietraject, een onderhandelaarsakkkoord bereikt voor een nieuwe meerjarige cao van 1 januari 2016 t/m 31 december 2020. Een langlopend cao- akkoord dus, waarin de bonden zoveel mogelijk zekerheid over jullie baan en jullie inkomen hebben weten vast te leggen. Het akkoord zorgt voor meer rust en zekerheid, nu en in de (nabije) toekomst. Tevens is er met het bereiken van dit akkoord een begin gemaakt aan het herstel van vertrouwen tussen de vakbonden en het bestuur van Holland Casino. Met het bestuur is over een aantal nog openstaande punten de afspraak gemaakt om daarin gezamenlijk op te trekken richting Den Haag.

Over de punten 14 en 15 uit het akkoord dienen we met HC nog nader overleg te voeren, waarbij er een (korte) termijnafspraak van 4-weken en een (lange) termijnafspraak van 6-maanden is overeengekomen. Over deze onderwerpen komen we vanzelfsprekend op een later moment weer bij jullie terug.

We zijn al met al positief gestemd over het bereikte akkoord. Een akkoord dat recht doet aan de jarenlange inzet van de medewerkers. Een akkoord waarin o.a. is vastgelegd; geen gedwongen ontslagen tijdens de gehele looptijd van de cao, een eenmalig uitkering over 2016 van (in totaal) 4,5%, een structurele loonsverhoging van 2% met ingang van 1.1.2017 en per 1.1.2018, en een ongewijzigde verlenging van het huidige Sociaal Plan / Vrijwillige vertrekregeling (zonder cap).

  • Zie voor een overzicht van alle gemaakte afspraken, bijgevoegd het volledige Onderhandelaarsakkoord 2016-2020, d.d. 13 juni 2017, of bezoek onze website; www.vakbondabc.nl

JOUW MENING TELT

We willen graag van je weten wat jouw mening is over het bereikte onderhandelaars- akkoord 2016 – 2020, d.d. 13 juni 2017.

HOE BRENG JE JOUW STEM UIT

Je ontvangt op het bij ons bekende (privé) e-mailadres deze ABC-Info Ledenraadpleging, en de uitnodiging om (digitaal) je stem uit te brengen via ‘Survey-Monkey’.
Leden waarvan het (juiste) e-mailadres op dit moment (nog) niet bij ons bekend is, en/of een gezinslidmaatschap hebben, kunnen hun stem uitbrengen door een stemformulier bij ons aan te vragen. Dit stemformulier kun je aanvragen door een e-mail te sturen, o.v.v. je N.A.W. gegevens aan; servicedesk@vakbondabc.nl

Je kunt jouw stem uitbrengen, tot en met :

  • ZONDAG 2 JULI 2017
  • LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN EN GEEF JE MENING!

Voor nadere informatie over de (digitale) stemprocedure behorende bij de Cao-Ledenraadpleging verwijzen we je graag door naar onze Website www.vakbondabc.nl

Met hartelijke groet,
het Hoofdbestuur van Vakbond ABC

 

Aanmelden als nieuw lid

HET LAATSTE NIEUWS!!


Twitter
Facebook
Contact

Vakbond ABC
Europalaan 24
6199 AB
Maastricht Airport

T: +31436312663
F: +31436312633

servicedesk@vakbondabc.nl

Vakbondsbestuurder:
Henk van Engelen
+31615486004

© 2019 - Vakbond ABC | Algemene Bond Casinopersoneel