Logo Vakbond ABC

Nieuws

ABC-LEDENRAADPLEGING Aanvullend akkoord ‘4-weeks onderwerpen’ nieuwe Cao 2016-2020

16 september 2017

ABC-LEDENRAADPLEGING

Aanvullend akkoord ‘4-weeks onderwerpen’ nieuwe Cao 2016-2020

Beste leden,

Holland Casino en de gezamenlijke vakbonden hebben de afgelopen weken een (aanvullend) akkoord bereikt over de zogenaamde ‘4-weeks’ (korte termijn) onderwerpen in de nieuwe Cao 2016-2020. Het overleg met HC verliep open, constructief en binnen de gestelde termijn van 4-weken. Helaas heeft het proces van een zorgvuldige vastlegging van de gemaakte afspraken partijen wel wat meer tijd gekost. Maar we zijn tevreden met het eindresultaat. In het akkoord hebben we goede en heldere afspraken gemaakt over onderwerpen als VGR/Roosters, duurzame inzetbaarheid, Bijzonder verlof, arbeidsduur en een nieuwe RAU /Winstdelingsregeling.

Roosters / VGR

Het Roosterhandboek tref je bijgaand ter informatie aan en wordt niet ter stemming aangeboden. Het Roosterhandboek is opgesteld door de OR, in goede samenwerking met de vakbonden. Door middel van zgn. kruisverwijzingen zijn de arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen (vakbonden / cao) en de roostersystematiek (OR / instemmingsrecht) voor nu èn bij een eventuele overgang van onderneming in de nabije toekomst, goed verankerd. VGR en Master blijven naast elkaar bestaan en door de landelijke dekking van de gemaakte afspraken is de uitvoering en de naleving nu ook beter beheersbaar.

RAU / Winstdelingsregeling

Partijen hebben afspraken gemaakt over een nieuwe regeling. Belangrijkste verschil is dat de nieuwe regeling niet meer gebaseerd is op de begroting, maar op de feitelijke resultaten. Daarmee verdwijnen de enorme sprongen in de uitkomst en is de nieuwe regeling een veel betere weerspiegeling van ‘hoe het gaat’ met het bedrijf. Omdat de RAU ooit ‘begroot’ is op een gemiddeld uitkeringspercentage van ongeveer 2,5% hebben we ook nu dit gemiddelde uitkeringsniveau als uitgangspunt genomen.

Partijen overleggen binnenkort verder met elkaar over de uitwerking van de ‘6-maands onderwerpen’, zoals duurzame inzetbaarheid, tronc-fooi en flex-vast.

* Zie voor een uitgebreid overzicht van de ‘4-weeks onderwerpen’ de bijlage ‘Aanvullende afspraken op het Cao-akkoord van 13 juni 2017’, of bezoek onze website; www.vakbondabc.nl

JOUW MENING TELT

We willen graag weten wat jouw mening is over het bereikte aanvullend Akkoord ‘4- weeks onderwerpen’ nieuwe Cao 2016-2020.

HOE BRENG JE JOUW STEM UIT

Je ontvangt op het bij ons bekende (privé) e-mailadres deze ABC-Info Ledenraadpleging, en de uitnodiging om (digitaal) je stem uit te brengen via ‘Survey-Monkey’.
Leden waarvan het (juiste) e-mailadres op dit moment (nog) niet bij ons bekend is, en/of een gezinslidmaatschap hebben, kunnen hun stem uitbrengen door een stemformulier bij ons aan te vragen. Dit stemformulier kun je aanvragen door het sturen van een e-mail aan; servicedesk@vakbondabc.nl

Je kunt jouw stem uitbrengen, tot uiterlijk :

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017, 14.00 uur.
LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN EN GEEF JE MENING!

Voor nadere informatie over de (digitale) stemprocedure behorende bij de Cao-Ledenraadpleging verwijzen we je graag door naar onze Website www.vakbondabc.nl

Aanmelden als nieuw lid

HET LAATSTE NIEUWS!!


Twitter
Facebook
Contact

Vakbond ABC
Europalaan 24
6199 AB
Maastricht Airport

T: +31436312663
F: +31436312633

servicedesk@vakbondabc.nl

Vakbondsbestuurder:
Henk van Engelen
+31615486004

© 2019 - Vakbond ABC | Algemene Bond Casinopersoneel