Logo Vakbond ABC

Nieuws

Update

vrijdag 2 juni 2017.

Al geruime tijd is merkbaar dat de stakingsacties tot onrust en discussies leidt in de organisatie. Als vakbonden dringen wij er van het begin af aan op aan het recht van niet-stakers te respecteren. Net zo goed als dat wij vinden dat Holland Casino het recht om wel te staken moet respecteren. Of je nu vaste medewerker bent, een flex- contract hebt of uitzendkracht bent. Voor de rest even een paar zaken waar we jullie aandacht voor vragen.

Signalen
De afgelopen periode krijgen wij helaas steeds meer signalen dat medewerkers (vaak met tijdelijke contracten) onder druk gezet worden om niet (meer) te staken. De argumenten die daarbij gebruikt worden zijn veelal ongepast.
Alle signalen die wij ontvangen worden door ons serieus genomen en in overleg met betrokkenen gemeld bij HC en lokale OC’s. Helaas wordt er door HC lang niet altijd even adequaat gereageerd en worden meldingen vooral gebagatelliseerd (afgedaan al misverstanden of verkeerde interpretaties). Voor ons is dit geen bevredigende reactie.
Wij roepen jullie dan ook op om situaties van ‘onder druk zetten’ of intimidatie bij ons te blijven melden. Alleen dan kunnen we HC hier op blijven aanspreken.

Bericht van het bestuur
In het laatste bericht van het bestuur aan jullie heeft het bestuur jullie laten weten dat wij het eindbod hebben afgewezen. Maar dat is natuurlijk ‘oud nieuws’. Het eindbod was tenslotte een al eerder afgewezen oud informeel bod.
Als motivatie van het eindbod geeft het bestuur aan met het eindbod ‘de grenzen van wat mogelijk is’ te hebben opgezocht. Deze ‘grenzen’ houden dus in dat jullie besteedbaar inkomen verder moet afnemen (van -10% naar waarschijnlijk -13%), verlofregelingen versobert moeten worden en jullie geen concrete garantie op werk krijgen tijdens privatisering! Met de vele tientallen miljoenen winst van de afgelopen jaren een weinig geloofwaardig en niet dus acceptabel voorstel.

“Ons eindbod blijft staan. Ook wij willen graag een cao afsluiten. Als jullie samen met de vakbonden tot de conclusie komen dat er alsnog moet worden gesproken over ons eindbod, dan zijn de vertegenwoordigers van de bonden op elk moment uiteraard van harte welkom.” zo luidt het aanbod aan jullie. Maar heeft het zin om te gaan praten over een afgewezen (en ogenschijnlijk niet meer onderhandelbaar) eindbod? Dit weekend kunnen jullie hier een antwoord op geven………

Zonder cao en dan?
De huidige cao had verlengd moeten worden per 31 december 2015. Dat is niet gebeurd en daarmee zitten we al ruim anderhalf jaar (!) zonder cao. We krijgen signalen dat sommige managers willen doen geloven dat het dramatisch het zou zijn om geen cao te hebben of zonder cao de privatisering in te moeten gaan. Maar is dat ook echt zo?

We zijn het eens dat de cao op zo kort mogelijke termijn opnieuw afgesproken moet worden, daarover geen misverstand. Al was het maar vanwege het uitblijven van de loonsverhogingen.

Voor het overige is het minder ‘dramatisch’ dan het misschien lijkt. Zodra er (tijdelijk) geen cao wordt afgesproken, zijn werknemers niet vogelvrij of iets dergelijks. Vrijwel alle afspraken uit de collectieve overeenkomst (cao) worden dan namelijk onderdeel de individuele arbeidsovereenkomst van werknemers. De werkgever (of dat nu de huidige – of een nieuwe werkgever is) kan vervolgens ALLEEN iets wijzigen in die individuele arbeidsovereenkomsten als individuele werknemers (bij HC ongeveer 3000) daar ook ZELF individueel mee instemmen. Dus de rechten die nu uit de cao voortvloeien kunnen alleen aangepast worden door 3000 keer een individuele onderhandeling aan te gaan. Een voor een werkgever weinig aantrekkelijke alternatief lijkt ons…….. Al was het maar omdat wij het idee hebben dat op dit moment niet alle 3000 medewerkers zullen instemmen met een wijziging van hun individuele arbeidsovereenkomst op basis van het laatste eindbod.

Tot zover dit bericht.
Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben, meld je dan bij je een van de kaderleden op de vestiging of neem contact op met een van de vakbonden.

Bob Bolte – FNV  Huug Brinkers – De Unie   Henk van Engelen – ABC

Aanmelden als nieuw lid

HET LAATSTE NIEUWS!!


Twitter
Facebook
Contact

Vakbond ABC
Europalaan 24
6199 AB
Maastricht Airport

T: +31436312663
F: +31436312633

servicedesk@vakbondabc.nl

Vakbondsbestuurder:
Henk van Engelen
+31615486004

© 2019 - Vakbond ABC | Algemene Bond Casinopersoneel